Oddziaływanie reklamy

Reklama to nowoczesny przejaw sztuki, który bazuje na kreatywności, wyrazie artystycznym, wielorakich podkategoriach, jakie w jej dziedzinie się wyróżnia. Warto mieć na względzie fakt, iż reklama na przestrzeni czasu, od momentu jej wykształcenia się zaczęła przybierać naprawdę rozmaite formy i warianty. W konsekwencji tego doszło do wydzielenia rozmaitych odmian reklamy, oświetlenie przemysłowe a to sprawiło, iż ten przejaw artystyczny zaczęto zaliczać do sztuki. Bardzo dużo rozmaitych funkcji przypisuje się współczesnej reklamie. Niegdyś założenie jej kreacji było bardzo proste- ma zachęcać do zainwestowania w dany produkt, czy też usługę.

Oddziaływanie reklamy

Miała stanowić komunikat łączy w sobie z jednej strony informację, z drugiej natomiast elementy sztuki perswazji. Dzisiaj oczywiście nadal w takiej postaci reklama pozostała, niemniej jednak uległa rozszerzeniu także o szereg innych funkcji, jakie są jej przypisywane. Reklama to współcześnie także ciekawa forma rozrywkowa, ludzie oglądają przekazy reklamowe ponieważ one ich odprężają, są dla nich krótkometrażowymi, zabawnymi, często ciekawiącymi, a nawet wywołującymi rozmaite emocje filmikami.

Organizowane są nawet festiwale reklam, podczas których nagradzane są najlepsze spoty reklamowe a reklamy emitowane są godzinami. Reklama to także forma kreatywności autorów, dlatego śmiało można mówić, iż stanowi ona jedną z form sztuki.