Sztuka uliczna a ekspresja indywidualna – jak murale wyrażają naszą tożsamość?

Historia i znaczenie sztuki ulicznej Początki sztuki ulicznej sięgają... lat 60. XX wieku, gdy młodzi artyści zaczęli malować graffiti na murach i wagonach metra. To było wyrazem ich niezależności i buntu przeciwko społeczeństwu konsumpcyjnemu. Główne cechy sztuki ulicznej to... wolność wyrazu i brak ograniczeń. Artysta może tworzyć na ulicy bez potrzeby zgody czy aprobaty. Ważne READ MORE