Sztuka uliczna a rewolucja społeczna - jak murale zmieniają nasze społeczeństwo?

Historia i znaczenie murali Murale mają długą historię sięgającą starożytności. Murale są formą sztuki, która istnieje od starożytności. Już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie malowano ściany budynków, przedstawiając sceny z życia codziennego i mitologii. Murale były również popularne w kulturze Azteków i Majów, gdzie pełniły funkcję komunikacyjną i religijną. Współczesne murale mają głębsze znaczenie READ MORE