Sztuka uliczna a nowe trendy – jak graffiti ewoluuje w formę sztuki?

Historia graffiti jako formy sztuki Początki graffiti jako formy wyrazu artystycznego Graffiti jako forma sztuki ulicznej ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku, gdy młodzi artyści zaczęli wykorzystywać miejską przestrzeń do wyrażania swoich poglądów i emocji. Początkowo było to głównie oznaczanie swojego terenu, ale szybko zaczęło się rozwijać i stawać się bardziej złożone i READ MORE