Sztuka uliczna a zrównoważony rozwój – jak murale promują świadomość ekologiczną?

Murale jako narzędzie edukacyjne Murale są nie tylko ozdobą miejskiego krajobrazu, ale także mogą pełnić funkcję edukacyjną. Murale jako forma sztuki ulicznej mają ogromny potencjał do przekazywania ważnych informacji i edukowania społeczeństwa. Poprzez prezentowanie różnych tematów związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem, murale mogą wzbudzać świadomość i zainteresowanie społeczeństwa na te tematy. Przez prezentowanie tematów READ MORE