Funkcje sztuki

Sztuka jest dziedziną ludzkiego dorobku cywilizacyjnego, która wiąże się z szeregiem rozmaitych funkcji . Kiedyś utożsamiano sztukę wyłącznie z obrzędami magicznymi, którym towarzyszyła i z jakimi się niewątpliwie wiązała. Dzisiaj tej kategorii naszego codziennego życia przypisuje się naprawdę bardzo dużo rozmaitych ról. Zacznijmy od tego, że sztuka zajmuje Separatory tłuszczu bardzo ważne miejsce tak w READ MORE