Sztuki muzyczne

Muzyka

Jak już wyżej to wspomnieliśmy, w zakładce sztuki plastyczne, zarówno plastyczne przejawy kultury, jak także i dzieła muzyczne różnego typu oraz literackie przejawy działalności ludzkiej zaliczane są do tak zwanych sztuk pięknych.Sztuki muzyczne Każdy z tych rodzajów wyróżnia się natomiast bardzo silnym podziałem wewnętrznym na rozmaite podkategorie, wśród których wyszczególnia się liczne dyscypliny. I taki przejrzysty podział już dawno temu wyróżnia sztuki muzyczne, jakie w naszym kraju ulegają podziałowi na następujące dziedziny: dyrygentura, instrumentalistyka, kompozycja i teoria muzyki, reżyseria dźwięku, rytmika i taniec, wokalistyka. W zakresie dyrygentury przykładowo mowa o sztuce umiejętnego kierowania zespołami muzycznymi, w tym orkiestrami złożonymi z licznych członków. W grę wchodzi tu zarządzanie występami zespołów kameralnych, jak także chórów, grup wokalno-instrumentalnych, orkiestr dętych, orkiestr smyczkowych oraz wielu innych form muzycznych prowadzenie okresowych szkoleń bhp.

By zostać dyrygentem, trzeba pozyskać odpowiednie wykształcenie muzyczne. Teoria muzyki natomiast to dyscyplina poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom muzycznym, jaka mieści w sobie ogólne zasady funkcjonowania muzyki przedstawione w formie teoretycznej. Teoria muzyki pozwala na tworzenie i weryfikowanie prawidłowości funkcjonowania rozmaitych przejawów dzieł muzycznych.

projektowanie logotypu