Sztuki muzyczne

Jak już wyżej to wspomnieliśmy, w zakładce sztuki plastyczne, zarówno plastyczne przejawy kultury, jak także i dzieła muzyczne różnego typu oraz literackie przejawy działalności ludzkiej zaliczane są do tak zwanych sztuk pięknych.Sztuki muzyczne Każdy z tych rodzajów wyróżnia się natomiast bardzo silnym podziałem wewnętrznym na rozmaite podkategorie, wśród których wyszczególnia się liczne dyscypliny. I taki przejrzysty podział już dawno temu wyróżnia sztuki muzyczne, jakie w naszym kraju ulegają podziałowi na następujące dziedziny: dyrygentura, instrumentalistyka, kompozycja i teoria muzyki, reżyseria tłumacz języka francuskiego dźwięku, rytmika i taniec, wokalistyka. W zakresie dyrygentury przykładowo mowa o sztuce umiejętnego kierowania zespołami muzycznymi, w tym orkiestrami złożonymi z licznych członków. W grę wchodzi tu zarządzanie występami zespołów kameralnych, jak także chórów, grup wokalno-instrumentalnych, orkiestr dętych, orkiestr smyczkowych oraz wielu innych form muzycznych .

By zostać dyrygentem, trzeba pozyskać odpowiednie wykształcenie muzyczne. Teoria muzyki natomiast to dyscyplina poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom muzycznym, jaka mieści w sobie ogólne zasady funkcjonowania muzyki przedstawione w formie teoretycznej. Teoria muzyki pozwala na tworzenie i weryfikowanie prawidłowości funkcjonowania rozmaitych przejawów dzieł muzycznych.