Reklama formą sztuki

Reklama formą sztuki

Reklama to słowo wywodzące się z języka łacińskiego, zaczerpnięte z tamtejszego określenia reclamo, czy tez relamare, które dosłownie tłumaczy się jako „w tył”, „znów”, zaś cząstka calmo i clamare to „wołać”. W związku z tym, reklama nawiązuje już w swym nazewnictwie do połączenia wiadomości informacyjnej z komunikatem o charakterze perswazyjnym. Celem reklamy, zgodnie z jej pierwotnym założeniem, okazuje się zachęcenie potencjalnej grupy odbiorców do tego, by skorzystać z jakichś dóbr czy też usług. W zasadzie mowa tu o nabywaniu produktów rozmaitych wytwórców, którzy decydując się na reklamę chcą się rozpowszechnić, promując prowadzoną przez siebie działalność.

Niemniej jednak to jak bardzo reklama przeszła metamorfozę od czasu jej postawania i zrodzenia się na rynku szeroko rozumianego marketingu jej pierwszych przejawów, śmiało można mówić o tym, że zaczęła stanowić bogatą dyscyplinę sztuki. Reklama jest dzisiaj rozumiana zarówno jako przekaz jawny, a więc taki, który bez ogródek skupia się na prezentowaniu produktu czy tez usługi, jak także mowa o reklamie ukrytej, czyli tak zwanej kryptoreklamie. W tej drugiej wyszczególnia się przekaz podprogowy. Warto także wyróżnić wariant reklamy mieszanej, a więc takiej, która ma zarówno pewne cechy przekazu jawnego, jak i formy ukrytej reklamy.