Reklama formą sztuki

Reklama formą sztuki

Reklama to słowo wywodzące się z języka łacińskiego, zaczerpnięte z tamtejszego określenia reclamo, czy tez relamare, które dosłownie tłumaczy się jako „w tył”, „znów”, zaś cząstka calmo i clamare to „wołać”. W związku z tym, reklama nawiązuje już słupy żerdzie wirowane w swym nazewnictwie do połączenia wiadomości informacyjnej z komunikatem o charakterze perswazyjnym. Celem reklamy, zgodnie z jej pierwotnym założeniem, okazuje się zachęcenie potencjalnej grupy odbiorców do tego, by skorzystać z jakichś dóbr czy też usług. W zasadzie mowa tu o nabywaniu produktów rozmaitych wytwórców, którzy decydując się na reklamę galerie malarstwa online chcą się rozpowszechnić, promując prowadzoną przez siebie działalność.

Niemniej jednak to jak bardzo reklama przeszła metamorfozę od czasu jej postawania i zrodzenia się na rynku szeroko rozumianego marketingu jej pierwszych przejawów, śmiało można mówić o tym, że zaczęła stanowić bogatą dyscyplinę sztuki. Reklama jest dzisiaj rozumiana zarówno jako przekaz jawny, a więc taki, który bez ogródek skupia się na prezentowaniu produktu czy tez usługi, jak także mowa o reklamie ukrytej, czyli tak zwanej kryptoreklamie. W tej drugiej wyszczególnia się przekaz podprogowy. Warto także wyróżnić wariant reklamy mieszanej, a więc takiej, która ma zarówno pewne cechy przekazu jawnego, jak i formy ukrytej reklamy.