Reklama formą sztuki

Reklama to słowo wywodzące się z języka łacińskiego, zaczerpnięte z tamtejszego określenia reclamo, czy tez relamare, które dosłownie tłumaczy się jako „w tył”, „znów”, zaś cząstka calmo i clamare to „wołać”. W związku z tym, reklama nawiązuje już w swym nazewnictwie do połączenia wiadomości informacyjnej z komunikatem o charakterze perswazyjnym. Celem reklamy, zgodnie z jej READ MORE