Dlaczego malarstwo?

Dlaczego malarstwo?

Malarstwo stanowi jedną z najpowszechniejszych form sztuki. Jest ono dyscypliną silnie rozwijającą się zarówno w przeszłości, jak i na chwilę obecną. Stawia się malarstwo jako podstawowy dział sztuk plastycznych, a więc tak zwanych sztuk pięknych, zestawiając je na równo Przemysław Kozak trener personalny pod względem silnego rozpowszechnienia w ludzkim dorobku i kulturze wraz z rzeźbą i grafiką. Malarstwo jest to przejaw rozlicznych środków plastycznych, które mają służyć artystycznemu przekazowi, wyrazowi.

Jest to z jednej strony posługiwanie się linią, z drugiej komponowanie plamą. Te formy graficzne przedstawia się na podłożu takim jak papier, deska, mur, monitoring stron a najczęściej płótno. Na tej podstawie tworzone są przepiękne malowidła, które stanowią dzieła dwuwymiarowe bądź dwuwymiarowe, które dodatkowo wzbogacone są elementami przestrzennymi. W zależności od tego, kiedy autorzy danych, utrwalonych w naszym dorobku cywilizacyjnym dzieł malarskich żyli, wyszczególnia się rozmaite przejawy twórczości malarskiej podlegającej właściwym dla danego okresu zasadom, normom itd.

Dzieła malarskie dzielą się na szeroki zakres dyscyplin sztuk plastycznych w tym wydaniu, w tym airbrush, akwarela, al secco, sgraffito, graffiti, malarstwo akrylowe, witraż, fresk, enkaustyka, collage, malarstwo olejne, polichromia, temperowe, kredkami, na szkle, hiperrealistyczne, religijne, mitologiczne, batalistyczne, pejzaże, portrety i cała masa innych odmian.

Zobacz stronę autora: https://mieddent.pl/