Dlaczego malarstwo?

Dlaczego malarstwo?

Malarstwo stanowi jedną z najpowszechniejszych form sztuki. Jest ono dyscypliną silnie rozwijającą się zarówno w przeszłości, jak i na chwilę obecną. Stawia się malarstwo jako podstawowy dział sztuk plastycznych, a więc tak zwanych sztuk pięknych, zestawiając je na równo pod względem silnego rozpowszechnienia w ludzkim dorobku i kulturze wraz z rzeźbą i grafiką. Malarstwo jest to przejaw rozlicznych środków plastycznych, które mają służyć artystycznemu przekazowi, wyrazowi.

Jest to z jednej strony posługiwanie się linią, z drugiej komponowanie plamą. Te formy graficzne przedstawia się na podłożu takim jak papier, deska, mur, a najczęściej płótno. Na tej podstawie tworzone są przepiękne malowidła, które stanowią dzieła dwuwymiarowe bądź dwuwymiarowe, które dodatkowo wzbogacone są elementami przestrzennymi. W zależności od tego, kiedy autorzy danych, utrwalonych w naszym odpylacze cyklonowe dorobku cywilizacyjnym dzieł malarskich żyli, wyszczególnia się rozmaite przejawy twórczości malarskiej podlegającej właściwym dla danego okresu zasadom, normom itd.

Dzieła malarskie dzielą się na szeroki zakres dyscyplin sztuk plastycznych w tym wydaniu, w tym airbrush, akwarela, al secco, sgraffito, graffiti, malarstwo akrylowe, witraż, fresk, enkaustyka, collage, malarstwo olejne, polichromia, temperowe, kredkami, na szkle, hiperrealistyczne, religijne, mitologiczne, batalistyczne, pejzaże, portrety i cała masa innych odmian.

Zobacz stronę autora: https://mieddent.pl/