Opera- zalety uczęszczania

Wyżej wspomniane formy muzyczne zaliczane są do przejawów sztuki pięknej, a niewątpliwie do tego stanu przyczyniło się w znaczącym stopniu funkcjonowanie jednej z dyscyplin muzycznych, jaką jest opera. Słowo to wywodzi się z języka włoskiego i odnosi do scenicznego dzieła o charakterze wokalnym oraz instrumentalnym. Muzyka jest tu połączona w umiejętny, bardzo mocno kulturalny i emocjonalny https://krisbud24.pl/ sposób z akcją dramatyczną. Pojawia się tu zatem pojęcie typowe w operze – libretto. Jeżeli chodzi o to, co wyróżnia operę na tle innych wyrazów muzycznego przekazu, co jednocześnie przesądza o tym, iż opera uznawana jest jako swego rodzaju forma kultury wysokiej, to zwłaszcza stosowne pomieszanie kilku elementów sztuki – słowa, muzyki, gestu, scenografii, gry solgar aktorskiej, plastyki, ruchu.

Wszystko to wspólnie tworzy niepowtarzalne widowiska dramatyczne. Każda opera ma określoną budowę, w tym składa się z wielorakich aktów, a te natomiast podzielone są dalej na sceny. Na operę składają się między innymi partie wokalne,  w tym solowe a więc recytywy i arie, do tego dochodzą partie zespołowe a więc ansamble i partie chóralne.

Jeżeli chodzi o partie orkiestrowe z kolei, to opera cechuje się intermezzo, uwerturą, wstawkami baletowymi i partiami mówionymi, które również czasem występują. W siedemnastym stuleciu natomiast zaczęto wyszczególniać wielorakie rodzaje opery, w tym dzieła sceniczno-muzyczne, którym obowiązkowo towarzyszyć zaczęła orkiestra. Na tej podstawie wyróżniono operę serię, operę buffo, operę balladową, operę wodewilowa czy semiserię i operetkę.