Sztuka ceramiczna

Sztuka ceramiczna

Do mniej rozpowszechnionych dziedzin sztuki zalicza się ceramikę. Niby każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że coś takiego jak sztuka ceramiczna w ogóle funkcjonuje, istnieje, ale mało kto kojarzy to z przejawem kultury. Dla wielu to nic innego jak sztuka użytkowa i owszem, ale niekoniecznie codzienne zastosowanie jest jedyną formą zastosowania naczyń z ceramiki. Zacznijmy od tego, czym w ogóle ceramika jest i co ją charakteryzuje. Otóż w klasycznym pojęciu, ceramiką określa się rozmaite rodzaje wyrobów i tworzyw pozyskiwanych na skutek przeprowadzania procesu wypalania gliny.

Przed wrzuceniem do specjalnych pieców, glina ta zostaje we właściwy sposób formowana. Jeżeli natomiast chodzi o specyfikę nazewnictwa owej kategorii sztuki, to mowa tu o greckim określeniu keramikos, a więc od słów keramos, czyli w dosłownym rozumieniu glina, ziemia. Współczesny przejaw ceramicznej sztuki bazuje natomiast na masowej produkcji wszelkiego typu wyrobów nieorganiczno-niemetalicznych. Są one pozyskiwane na skutek obróbki cieplnej, do jakiej dochodzi pod wpływem wysokich temperatur. Mowa tu między innymi o przekraczających kilkuset stopni celsjusza piecach, w jakich odbywa się ceramiczne prażenie bądź spiekanie.

Pierwsze wyroby ceramiczne powstały jednakże lata temu, a co ciekawe sięgają one czasów paleolitu. Już wtedy ludzkość doskonale radziła sobie z produkcją pod wpływem tak wysokich temperatur.

Zobacz stronę autora: drzwi Białystok