Funkcje sztuki

Sztuka jest dziedziną ludzkiego dorobku cywilizacyjnego, która wiąże się z szeregiem rozmaitych funkcji . Kiedyś utożsamiano sztukę wyłącznie z obrzędami magicznymi, którym towarzyszyła i z jakimi się niewątpliwie wiązała. Dzisiaj tej kategorii naszego codziennego życia przypisuje się naprawdę bardzo dużo rozmaitych ról. Zacznijmy od tego, że sztuka zajmuje bardzo ważne miejsce tak w życiu pojedynczej READ MORE

Dlaczego kino

Wydawać my się mogło, że pojęcie sztuki niewątpliwie wiąże się z dziedziną taką jak sztuki plastyczne, arcydzieła literackie czy też rozmaite przejawy dzieł muzycznych. Oczywiście jak najbardziej tego rodzaju elementy zaliczane są do dziedziny sztuki będącej wyrazem ludzkiego dorobku kulturowego i cywilizacyjnego, ale nie oznacza to wcale, że pojęcie tak rozlegle dziś rozumianej sztuki zawęża READ MORE

Czym jest sztuka?

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia, jakie rodzaje sztuki polecamy, z jakich na dziś dzień możecie państwo korzystać, omówimy po krótce samo pojęcie sztuki, wyjaśniając na czym ten termin powszechnie znany w ogóle polega. W najprostszym ujęciu, jako sztukę rozumie się część dorobku kulturowego, jaki stanowi jednocześnie dorobek cywilizacyjny. Na sztukę składają się dzieła różnorodne- od READ MORE

Wyroby ceramiczne

Wyroby ceramiczne stanowią niewątpliwie jeden z ważniejszych elementów dorobku ludzkiego. Wystarczy wejść do pierwszego lepszego muzeum, aby dostrzec w jego gablotach rozmaite formy pozostałości naczyń z dawnych epok. To ślady czasów, w których żyli nasi przodkowie, przejaw kultury  w prastarym wydaniu, relikty przeszłości, dowody na to, jak wyglądało codzienne funkcjonowanie kiedyś. Obecnie jednak wyroby ceramiczne READ MORE